”Vi måste tyvärr meddela att Skandinaviska Skönhetsinstitutet AB den 9 augusti 2021 försattes i konkurs. Advokat Charlotte Andersson, Trägårdh advokatbyrå, är utsedd till konkursförvaltare. För frågor beträffande konkursen vänligen kontakta Charlotte Andersson på charlotte.andersson@tragardh.se och 070 946 82 83 alternativt biträdande jurist Matilda Gradén på matilda.graden@tragardh.se och 0720 50 36 56. Alla bokade behandlingar är tyvärr inställda med anledning av konkursen. Lisa och Rebecca hälsar och tackar för den här tiden. De kommer framöver fortsätta bedriva verksamhet var och en på sitt håll.”